top of page

Sinem Sipahioğlu Kara

Doktora Öğrencisi (YTÜ Biyomühendislik)

Sinem Sipahioğlu, 1986 yılında İstanbul’da doğdu. 2009 yıllında Kocaeli Üniversitesinden lisans derecesi aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi, Fizik programında yüksek lisansa başladı. Yüksek lisans derecesini 2012 yılında “BaTiO3/PANI Kompozitlerin Yapısal ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi” konulu çalışmasıyla elde etti. 2013 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik programında doktora öğrencisidir ve aynı zamanda Beykent Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.   Araştırma konusu olarak, temel olarak tetrazin kimyasına odaklanmaktadır.

Sinem Foto.jpg
Sinem Sipahioğlu Kara: Lab Members
bottom of page