top of page

Nagihan Özbek

Yüksek Lisans Öğrencisi (İTÜ Kimya)

Nagihan, Bursa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitimi boyunca çeşitli lablarda ve farklı alanlarda staj yaparak laboratuvar becerisi kazandı. 2018 yılında İTÜ Kimya Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. Doç. Dr. Muhammet Kahveci danışmanlığında yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Fonksiyonel polimerler, fotopolimerizasyon ve click kimyası konularında çalışmaktadır.

nagihan foto.jpg
Nagihan Özbek: TeamMember
bottom of page