top of page
IMG_3139.JPG

Dr. Muhammet U. Kahveci

Grup Lideri

Yüksek lisans (2007) ve doktora (2012) derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü’nde Prof. Dr. Yusuf Yağcı danışmanlığında katyonik polimerizasyon için fotobaşlatıcı sistemlerin geliştirilmesi çalışmaları ile almıştır. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri süresince (2002-2012) TÜBİTAK başarı bursu ile ödüllendirilen Dr. Kahveci, 2007 yılında ise Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans derecesini almaya hak kazanmıştır. Lisans eğitimi esnasında 6 ay boyunca İsveç, Umea Üniversitesi’nde, doktora eğitimi esnasında 2008 yılında 6 ay süre ile Monash Üniversitesi (Avustralya), Malzeme Mühendisliği’nde ve 2013 yılında bir yıl süre ile California Üniversitsi-Los Angeles (UCLA) (ABD), Kimya-Biyokimya Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Türkiye’den sayılı biliminsanının katıldığı Lindau Nobel Ödüllü Biliminsanları Toplantısı’na 2013 yılında ilgili komite tarafından seçilerek katılmıştır.

Akademik çalışma hayatına araştırma görevlisi olarak 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde başlamış, 2013 yılında aynı bölümde Yard. Doç. olmuştur. Daha sonra 2015 yılında Üniversiteler Arası Kurul’dan Doçent ünvanını alarak Biyomühendislik Bölümü’nde 2015-2018 yılları arasında Doçent olarak çalışmıştır. Şubat 2018’de İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü’ne Doçent olarak geçiş yapmış ve bu tarihinden itibaren bu bölümde eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

Fonksiyonel polimerler, polimerlerin biyomedikal uygulamaları (hedefli ilaç salımı ve tanı gibi), biyo-aktif polimerler (protein-polimer veya ilaç-polimer konjugatları), uyaranlara cevap verebilen polimerler, polimerizasyon teknikleri, polimer modifikasyonu ve foto-polimerizasyon üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle son yıllarda TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerinde kanserli hücrelerin ve bakteriyel hücrelerin fonksiyonel polimerik malzemeler ile hedeflenmesi ve yüksek hızlı konjugasyon/klik reaksiyonları üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Dr. Kahveci çalışma konuları ile ilgili nitelikli uluslararası dergilerde 25 makale, dört kitap bölümü, bir ulusal patent ve birçok ulusal/uluslararası konferans bildirisine katkıda bulunmuştur. Dr. Kahveci yaptığı bu çalışmalar nedeniyle 2017 yılında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü” ile ödüllendirilmiştir.


Deneyimler


[2018-halen]  İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Doçent (Tam zamanlı).


[2016-2018]  Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Doçent (Tam zamanlı).


[2016-halen]  IDIATEK Biyomühendislik ve İleri Tibbi Teknolojiler San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul.

Kurucu genel müdür.


[2013-2015]  Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Yardımcı Doçent (Tam zamanlı).


[2013-2014]  University of California Los Angeles (UCLA).

Doktora sonrası araştırmacı (Tam zamanlı).


[2012-2013]  Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Uzman (Tam zamanlı).


[2011, Şubat-Aralık]  Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Araştırma Görevlisi (Tam zamanlı).


[2008, Mart-Ağustos]  Monash University, Melburn, Avustralya.

Misafir Araştırmacı (Tam zamanlı).


[2005-2006]  Metyx Composites, Telateks AŞ., İstanbul.

Türkiye’deki plastik ve kompozit sektörünün durumunun araştırılması (Yarı zamanlı).Eğitim


Doktora

[2007 - 2012] İstanbul Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü – Kimya; Akademik başarı: 3.88/4.00 

Tez: New Photoinitiating Systems for Cationic Polymerization of Vinyl Ethers


Yüksek Lisans

[2005- 2007] İstanbul Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü – Kimya; Akademik başarı: 3.94/4.00

Tez: A New Method For Photoinitiated Cationic Polymerization of Vinyl Ethers. 


Lisans

[2003-2007] İstanbul Teknik Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi – Moleküler Biyoloji ve Genetik(Çift Anadal Programı); Akademik başarı: 3.64/4.00

Bitirme Ödevi: Computational Analysis of Rexle/Rexxe Motif of Iron Permease Ftr1 in Saccharomyces cerevisiae and Its Reactions with Iron.


[2002-2005] İstanbul Teknik Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi – Kimya; Akademik başarı: 3.89/4.00


[2000-2002] Ege Üniversitesi

Fen Fakültesi – Kimya(İTÜ’ye yatay geçiş); Akademik başarı: 93.80/100.00 
Projeler


 • 2018-2020 Işıkla Tetiklenen Çok Yüksek Hızlı Diels-Alder Click Reaksiyonlarının Geliştirilmesi ve Fonksiyonel Polimerik Malzemelerin Bu Reaksiyonlarla Hazırlanması, TÜBİTAK 1001 (Proje #: 217Z057), Yürütücü

 • 2017-2020 Yüksek Hızlı Fotokimyasal Diels-Alder Click Reaksiyonlarını Kullanarak Polimer Nanoparçacık ve Biyo-aktif Yüzeylerin Hazırlanması, TÜBA, Yürütücü.

 • 2016-2017 IDiaTek Kanser Tanı Çipi ve Sistemi, TÜBİTAK 1512 (Proje #: 2150139), Yürütücü

 • 2015-2017Biyo-Aktif Polimerik Yapılara Dayalı Tedavi Ve Tanı Platformlarının Kontrollü Polimerizasyon Ve Biyoortogonal Yöntemleri İle Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 (Proje #: 214M175), Yürütücü

 • 2016-2017 Tıbbi Tanı Uygulamalarında Kullanılabilecek Biyoaktif Polimerlerin Hazırlanması, YTÜ BAP (2016-07-04-YL11), Yürütücü

 • 2016-2017 Biyomedikal Uygulamalarda Kullanılan Fonksiyonel Polimerlerlerin Sitotoksisitelerinin İncelenmesi, YTÜ BAP (2016-07-04-YL07), Yürütücü

 • 2013-2016 Biyo-aktif mikrojel ve nanojellerin sentezi, YTÜ BAP (2013-07-04-GEP01), Yürütücü

 • 2013-2016 Biyomedikal uygulamalar için akıllı biyo-konjuge polimerik yapıların sentezi, YTÜ BAP (2013-07-04-KAP05), Yürütücü

 • 2013Biyoteknolojik Serada Biyosensörler Kullanılarak Hidroponik Sistemde Lale Üretimi, İstanbul Kalkınma Ajansı, Araştırmacı

 • 2011-2012 Vinil Eterlerin Polimerizasyonu için Çevreye Duyarlı ve Daha Etkin Fotobaşlatıcı Sistemlerin Geliştirilmesi, İTÜ BAP (Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı), Araştırmacı

 • 2009-2010 Mekanistik Transformasyonlar İle Karmaşık Makromoleküler Yapıların Sentezi, TÜBİTAK 1001, Bursiyer

 • 2007 Fotokimyasal olarak indirekt yolla isobütil vinil eterin yaşayan katyonik polimerizasyonu, İTÜ BAP (Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı), Araştırmacı
Çalışma Alanları


 • Polimer kimyası

 • Polimer sentezi ve karakterizasyonu

 • Fonksiyonel polimerler

 • Click Kimyası

 • Polimerlerin biyomedikal uygulamaları (ilaç salımı, diyagnostik vb.)

 • Biyo-konjuge polimerler

 • Fotopolimerizasyon

Dereceler / Ödüller / Burslar


 • 2017TÜBA-GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü

 • 2013-2014 TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Burs Programı (1 yıl)

 • 2013 TÜBİTAK 2231 Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantısına Katılma Desteği Programı

 • 2007-2012 TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) – BİDEB Yurt İçi Doktora Burs Programı (5 yıl)

 • 2008, Mart - Ağustos Misafir Araştırmacı Bursu, Monash University, Avustralya.

 • 2006-2007 TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) – BİDEB Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı (2 yıl)

 • 2006, Şubat - Haziran ERASMUS Değişim Programı Bursu

 • 2002-2005 TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) – BAYG Lisans Bursu (3 yıl)

 • 2004-2005 İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi ve Kimya Bölümü birincilikleri

 • 2002-2005 İTÜ Yüksek Onur Öğrencisi
Organizasyon Görevleri


 • Organizasyon komitesi; 46thIUPAC World Polymer Congress, İstanbul, 17-21 Temmuz 2016.

 • Yerel organizasyon komitesi; APME 2011, IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, Kapadokya, Türkiye, 5-8 Eylül 2011.

 • Yerel organizasyon komitesi ve sempozyum sekreterliği görevi; 2ndInternational Symposium on Thermosets (Baekeland 2009).Antalya, Türkiye, 22-25 Kasım 2009.

 • Yerel organizasyon komitesi; NATO-ASI on New Smart Materials via Metal Mediated Macromolecular Engineering: from Complex to Nano Structures, Antalya, Türkiye, 1-12 Eylül 2008.

Dr. Muhammet U. Kahveci: Lab Members
bottom of page