top of page

Gülşah Bakırdöğen

Doktora Öğrencisi (Eş Danışman: M.U. Kahveci) (YTÜ Biyomühendislik)

Gülşah Bakırdöğen 1990’da İstanbul’da doğdu. 2008 yılında Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2008-2013 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü’nde öğrenimini tamamladı. 2013-2016 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, Organik Kimya Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini gerçekleştirdi. 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde Doktora eğitimine başladı. Araştırma alanları arasında ilaç taşıyıcı sistemler, biyoortogonal kimya, nanoparçacık sentezi, tetrazin Diels-Alder Click reaksiyonu, polimer ve biyo-konjuge polimer sentezi, çapraz bağlayıcı sentezi bulunmaktadır.

gulsah-foto.JPG
Gülşah Bakırdöğen: TeamMember
bottom of page