top of page

Sevinç Gülyüz

Doktora Öğrencisi (İTÜ Kimya)

Sevinç Gülyüz 1989’da İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. 2012 yılında lisans eğitimini tamamladığında Kimya Bölümü’nde üçüncü, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde sekizinci sırada yer aldı. 2016 yılında Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nden yüksek lisans derecesini aldı. 2015 yılında yüksek lisans eğitimi sırasında Almanya’da Bayreut Üniversitesi’nde 6 ay boyunca Erasamus değişim öğrencisi olarak bulundu. 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde Doç. Dr. Muhammet Ü. Kahveci danışmanlığında doktora eğitimine başladı. Araştırma alanları arasında polimer sentezi, foto-click reaksiyonları, Diels-Alder reaksiyonları, click kimyası bulunmaktadır.

Sevinc.jpg
Sevinç Gülyüz: TeamMember
bottom of page