top of page
Science Lab

Literatür Tarama Listeleri

Tüm üyeler literatürü düzenli takip eder.

Science Series: Herkes

Nature series (Biotechnology, Cancer..): Herkes

Nanoletters: Herkes

JACS: Herkes

Angwandte Chemie: Herkes

Chem. Commun.: Herkes

Macromolecules: Herkes

Adv. Materials: Herkes

Advanced Functional Materials: Herkes

Biomacromolecules: Gülşah

Polymer Chemistry: Gülşah

Bioconjugate Chemistry: Elif

Biomaterials: Elif

Soft Matter: Sevinç

Journal of Controlled Release: Nagihan


PNAS: Sevinç

Macromolecular Rapid Communications: Sevinç

Chemical Science: Sevinç

ACS Nano: Elif

Langmuir: Gülşah

Polymer: Nagihan

Macro Letters: Nagihan

Macromolecular Bioscience: Gülşah

Journal of Polymer Chemistry: Elif

Literatür Tarama Listeleri: News & Resources
bottom of page