top of page

Ahmet Çetinkaya

Doktora Öğrencisi (YTÜ Biyomühendislik)

Ahmet Çetinkaya 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nde Lisans ve 2015 yılında yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Doktora öğrenimini aynı üniversitede biyomühendislik bölümünde sürdürmektedir. 
Araştırma konuları arasında organometalik bileşikler, fonksiyonel polimerler, protein modifikasyonu, kovalent organik kafes yapılar ve click kimyasının metal organik kafes yapılarına uygulanması bulunmaktadır.

ahmet foto.png
Ahmet Çetinkaya: Lab Members
bottom of page