top of page

Atık Sınıflandırma

Atıklar bertaraf edilirken aşağıdaki şekilde sınıflandırılmalıdır.

  • Halojenli sıvı atık: Diklorometan (CH2Cl2) ve kloroform (CHCl3)

  • Halojensiz sıvı atık: diğer organik solventler 

  • Katı atık: silika, magnezyum sülfat vb.

  • Enjektör ve kırık cam atığı

  • Ağır metalli sulu atık

  • Asit baz nötralleştirilip lavaboya

Scientist on Tablet
Atık Sınıflandırma: News & Resources
bottom of page